Selamat datang di SIM-SKUM

Keterbukaan Biaya Panjar Perkara pada Pengadilan Negeri Negara

Get Started

Keterbukaan Informasi Panjar Perkara

Aplikasi SIM-SKUM (Simulasi SKUM) merupakan aplikasi milik Pengadilan Negeri Negara, yang dapat dipakai oleh masyarakat untuk mensimulasikan biaya panjar perkara yang harus dibayarkan apabila ingin mengajukan perkara pada Pengadilan Negeri Negara. SIM-SKUM menghasilkan 2 (dua) simulasi panjar perkara yaitu panjar perkara yang diajukan secara konvensional maupun e-court untuk perkara tingkat pertama dan tingkat banding.

Apabila telah berperkara di Pengadilan Negeri Negara, agar selalu mengawasi penggunaan panjar perkara yang Saudara bayar, dan ambillah sisa panjar perkara (apabila ada) tanpa perantara!!!